در یک عمل سزارین، دو نوازد که از ناحیه شکم و سینه به هم چسبیده.اند، متولد شدند.

کسرائیان با یادآوری اینکه دوقلوهای تازه متولد شده از ناحیه شکم و سینه به هم چسبیده.اند، خاطرنشان کرد: به نظر می.رسد عضو مشترک این دو نوزاد، کبد آنان باشد که این موضوع امیدواری زیادی را برای موفقیت در انجام عمل جداسازی آنان، ایجاد کرده
است.
حدود 2 سال پیش نیز دو قلوهای پسری در شیراز متولد شدند که از ناحیه سینه و شکم به هم چسبیده بودند، این نوزادان که تنها در کبد مشترک بودند، توسط یک تیم جراحی، طی یک عمل موفقیت.آمیز، از یکدیگر جدا شدند.

/ 0 نظر / 116 بازدید